Årets dexterkalv

Hellen fick en kvigkalv i maj 2010. Jag hade att tänkt hon skulle heta Phillis eller Pearl, men det blev namnet Pinki som fastnade. Hon är efter den danske semin-tjuren Luna Rasmus.

Leave a Reply