Blekingeankor

Blekingeankan är Sveriges enda äkta lantrasanka. 1900-talets avel för utställning och mer intensiv produktion slog ut många av våra inhemska lantraser, men med nöd och näppe överlevde blekingeankan när en flock på sju djur togs tillvara i Blekinges skärgård. Utrotningshotet har varit allvarligt under många år, men nu har fler intresserade trätt in och börjat hjälpa till med bevarandet inom genbanken. 2009 var första året som antalet blekingeankor kom upp till 100, något värt att fira.

På Skårve har vi ett ganska stort gäng. Ankor är inte så bra på att klara sig mot räv, hundar och annat farligt så det känns bra att ha en rejäl flock. När de är många klarar de sig bättre än om de är några få, och skulle olyckan vara framme så hotas inte hela flockens överlevnad av att en anka eller två blir bortrövade. En stor damm att fly ut i är det bästa skyddet, men det har vi ingen här på gården. Man får vaka över dem, och stänga in dem säkert innan det blir mörkt.

Mer om blekingeankan: Svenska Lanthönsklubben

Blekingeankor

Färska bilder på några av ankorna.

Skriv en kommentar här

Våra ovanliga ankor

Blekingeankan är en av Sveriges allra fåtaligaste lantraser, som verkligen förtjänar ett bättre öde.

Skriv en kommentar här

Ungdjur som badar

Att bada är ankornas hobby nummer ett. Foto Daniel Grahnemo.

Skriv en kommentar här

De ankor som ruvat fram ällingar slår sig ihop och gör inte skillnad på egna och andras ungar.

Skriv en kommentar här

Blekingeällingar

Skriv en kommentar här